Garantie of Klacht

 

Garantie

Onze stickers zijn met uiterste zorg uitgekozen en wij doen ons best om deze in goede conditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constantering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor vervanging.

 

Klacht

Het kan voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@nietaandedeur.nl. Wij zullen zorgdragen dat dit leidt tot een, voor u gewenste, oplossing.