Toelichting

 

In 2005 is het idee ontstaan om een gedragscode op te zetten ten behoeve van aanbel beleid aan de voordeur.

In deze periode liep vooral de discussie over telefonische verkoop. Door de komst van het bel-me-niet register heeft men uiteindelijk de weg naar de voordeur gevonden. Naast de landelijk opererende collectes- en verkoopinstanties, waren het verder vooral Geloofsovertuigers en lokale instellingen.

Om hier een einde aan te maken hebben wij een sticker bedacht die landelijk gebruikt kan worden en aangeeft of men het wel of niet op prijs stelt dat er aangebeld wordt. Het initiatief is vergelijkbaar met de sticker om wel- of geen reclame drukwerk te ontvangen.

Naast het feit dat men verkoop aan de deur als niet prettig ervaart, zijn er de afgelopen jaren nog andere aspecten bij gekomen die ons initiatief hebben versterkt. Er bleek veel vraag van bijv. stichtingen in het kader van veiligheid. Veiligheid met name voor zwakkere- of kwetsbare doelgroepen in onze samenleving. U kunt hierbij denken aan begeleid wonen, mensen met Alzheimer en zelfstandig wonende ouderen. Zij zijn regelmatig doelwit van slinkse verkooptechnieken, maar ook geweld. Ons initiatief helpt hen daarbij door de drempel om aan te bellen te verhogen, men weet immers dat iemand er niet van gediend is, maar tevens ook de alertheid van de consument te verhogen, aangezien er hooguit bekenden zouden moeten aanbellen. Het al dan niet openen van de voordeur gaat dan met meer oplettendheid.

Kortom NietAanDeDeur is een gedragscode in de vorm van een deurbel sticker die op een nette manier aangeeft dat men geen prijs stelt op Collectes en/of Verkoop en Geloofsovertuiging aan de deur. Op deze manier kan iedereen op een eenvoudige, nette en correcte wijze aangeven dat zij niet gestoord wensen te worden.