Netwerk Dementievriendelijke gemeente Bladel

 

7 November 2018

Artikel op de website van de gemeente Bladel van het Netwerk Dementievriendelijke gemeente Bladel. dit artikel staat er al wat langer, maar was nog niet bij- en door ons onder de aandacht gebracht:

Goed om te weten

Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kan ook ooit verstrekt worden aan een begeleider van iemand  met dementie.
Een gehandicaptenparkeerkaart wordt normaal gesproken verstrekt als er sprake is van een loopbeperking van langdurige aard. In bepaalde gevallen kan een uitzondering gemaakt worden voor mensen met dementie die, bijvoorbeeld door verward gedrag, continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder voor begeleiding van deur tot deur. Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Bij deze aanvraag van een parkeerkaart wordt om een medisch advies gevraagd.

  • Met de ‘Niet-aan-de-deur’-sticker kunt u voorkomen dat iemand met dementie ongevraagd bezoek krijgt van een collectant of colporteur.
    Bij de gemeente kunt u stickers krijgen voor op uw brievenbus. Op deze stickers staat welke reclame u niet wilt krijgen. Het gaat om post waar uw adres niet op staat, bijvoorbeeld reclamefolders en huis-aan-huisbladen. Wilt u liever (ook) geen reclame krijgen waar uw adres wel op staat? Dan kunt u zich daarvoor afmelden bij Stichting Postfilter. Bij deze stichting kunt u aangeven van welke sectoren u geen reclamepost wilt.
    Het Netwerk Dementievriendelijke gemeente Bladel brengt de ‘Niet-aan-de-deur’ – sticker onder uw aandacht. Met deze sticker kunt u voorkomen dat iemand met dementie ongevraagd bezoek krijgt van een collectant of colporteur. De sticker is te verkrijgen via www.nietaandedeur.nl.