Niet Aan De Deur

 

1 Mei 2013

Beste Klant,

Aangezien we door onze voorraad stickers heen waren en nieuwe moesten bestellen hebben we besloten de nieuwe stickers 33% groter te laten zijn. Ze zijn nu 4cm x 8cm. De hoofdredenen hiervoor zijn tweeledig:
– De stickers konden groter zonder dat ze afbreuk deden aan het concept om ze op de deurpost te plakken en hierdoor zijn ze beter zichtbaar. De werking blijft uiteraard gelijk en wij blijven streven naar bekendheid bij stichtingen en bedrijven, waardoor het formaat van ondergeschikt belang is. Mijn kijkt immers eerst zorgvuldig alvorens men aanbelt.
– Na alle prijsstijgingen (BTW naar 21%, PostNL 23% erbij, inkoop stickers en materiaal, transactie bankkosten) konden wij er niet onderuit onze prijs ook te laten stijgen. Wij wilden dit doen per 1 januari, maar hebben besloten dit pas in te laten gaan bij de nieuwe lichting stickers, zodat u ook meteen profiteert van een grotere sticker en het voor u dus ook een voordeel oplevert.